Memento mori …

14.07.2022 р. о 22–45 в “ФГБУ Центральная клиническая больница с поликлиникой” (rus.), підрозділом термінового забезпечення медичної служби установи

було доставлено [Патрушева, Николая Платоновича] (rus.), секретаря РБ РФ.

Попередній діагноз встановлений підрозділом термінового забезпечення — серцевий напад.

На місці діагноз не підтвердився і експрес-діагностування видало позитивний результат на отруєння інгібіторами ацетилхолінестерази.

Охороною негайно було ізольовано одежа і особисті речі.

Проведено стандартне лікування отруєння інгібіторами ацетилхолінестерази Атропін, Пралідоксім.

Після зникнення симптомів хворого відправлено по місцю проживання.

То що це не серцевий напад зрозуміло з обставин і дій медичного персоналу.

Перша версія яка розлетілась майже негайно в середовищі кремлівської адміністрації — передозування Донепезилом, який Патрушев приймає для блокування початкових стадій хвороби Альцгеймера.

При дослідженні одягу, на задній частині піджаку Патрушева було виявлено сліди аерозольного розпилення речовини А-262

1,1,3,3-Tetraethyl-2-[fluoro­(methoxy)­phosphoryl]­guanidine, однієї з двох десятків речовин групи “Новачок” .

Характерною ознакою саме цієї речовини є занижена токсичність (в 2–3 рази в середньому по групі) і надзвичайно висока дифузійна здатність проникати крізь шкіру в десятки разів вища ніж у інших по групі.

Вірогідна причина (наша версія)*

  • 22.03 2022 [Совет безопасности РФ] (rus) створив спеціальну групу під керівництвом секретаря [Совета безопасности РФ] (rus) [Патрушева Н.П. ] (rus) по питанню розслідування дій посадових осіб в реалізації оборонних програм ЗС РФ. На момент 10.03. 2022 р. під слідством 46 осіб.
  • Група зовнішнього моніторингу tZE inform

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store